Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

9991 cf92 500
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaguniaaaaaa guniaaaaaa
6387 251f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguniaaaaaa guniaaaaaa
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaguniaaaaaa guniaaaaaa
0892 9d5b
Reposted fromEkran Ekran viaguniaaaaaa guniaaaaaa

July 08 2015

Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viakarr4mba karr4mba
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viakarr4mba karr4mba
5992 5d21
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viakarr4mba karr4mba
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaruinyourday ruinyourday
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"

July 05 2015

- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viakarr4mba karr4mba
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viakarr4mba karr4mba
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakarr4mba karr4mba
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakarr4mba karr4mba
Żyję dla takich chwil, kiedy bierzesz haust powietrza
I krzyczysz: „Chwilo, proszę, bądź wieczna!”
— Leszek Kaźmierczak
Reposted fromLottie Lottie viakarr4mba karr4mba
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viakarr4mba karr4mba
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaadaaa93 adaaa93
9687 b8af
Reposted fromzajebela zajebela viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl